Hvad er Supervision?

Supervision er en struktureret samtale i et trygt, fortroligt rum mellem en person (= supervisand), som har en hjælper-/behandler rolle i forhold til at andet menneske og en terapeut (= supervisor).

Samtalen kan foregå individuelt (kun supervisand og supervisor er til stede) eller i gruppe (kolleger/andre pårørende er til stede og fungerer som reflekterende team undervejs i supervisionen)

Supervisanden tager et emne op: en problemstilling i forhold til sit arbejde/den situation, man står i; noget der fylder, en undren eller en nysgerrighed på, hvad der er i spil i en given relation/situation, med henblik på at kvalificere sin indsats.

Supervision handler om at ’træde et skridt’ op; og kigge på dét, man står i, ’oppefra’ – i ’metaperspektiv’. Man kan bruge billedet: ‘at kigge på tingene i helikopter perspektiv’. Når man hæver sig op over dét, man står i, har man mulighed for at få et overblik over, hvad der er i spil: 

 • Hvad er det for forskellige mekanismer, der er i spil. 
 • Hvad er de involverede parters perspektiver? 
 • Hvilke intentioner er spil? 
 • Hvilke følelser er i spil? 
 • Hvad har de involverede parter brug for? 
 • Hvad vil være den mest hensigtsmæssige handling/intervention?
 • Er der behov for hjælp til noget?

Når man hæver sig op – og i struktureret form bliver guidet til at kigge på tingene i ’metaperspektiv’, har man mulighed for at løsrive sig fra de følelser/psykiske mekanismer, man evt. er viklet ind i. Man får mulighed for at vikle sig ud af disse psykologiske mekanismer/følelsesmæssige påvirkninger og komme til at tænke klart igen. I det øjeblik påvirkningerne kommer ud i ’strakt arm’, så man kan se det udefra, bliver det meget tydeligere, hvad der handler om én selv, og hvad der handler om den anden part. Man bliver i stand til at se tingene i et klart lys og bliver dermed i stand til at tænke og handle konstruktivt – handle bevidst og velovervejet.

Formål med Supervision:

Der er 2 lige vigtige formål med supervision:

 1. Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Få en bedre forståelse for den person, man er i kontakt med (professionelt eller privat): forståelse for, hvad det er, personen forsøger at kommunikere samt hvad vedkommende har brug for, så man kan møde det enkelte menneske, hvor han/hun er samt gøre det, han/hun har brug for. Kort sagt: kunne gøre det ’bedste’.
 2. ‘Følelsesmæssig afgiftning’. Få hjælp til at løsrive sig fra- og bearbejde smertefulde/udfordrende/svære følelsesmæssige påvirkninger, så man kan holde til (og blive ved med at kunne holde til) at være sammen med – og hjælpe et andet menneske, som på en eller anden måde har det svært/er udfordret i livet

Hvem er supervision for:

Supervision er for alle, som er i berøring med mennesker, som har brug for hjælp. I virkeligheden er det godt for alle, der arbejder med/hjælper andre mennesker og/eller står i en magtposition i forhold til andre mennesker.

 • Det kan være professionelle; folk der arbejder med andre mennesker indenfor pleje-/omsorgssektren, socialområdet, misbrugsområdet, handicapområdet, skoleområdet, specialskoleområdet m.v.
 • Det kan være pårørende til mennesker, som er syge, handicappede, i krise – eller på en eller anden måde har det svært følelsesmæssigt.