Kropsterapi

Krop og psyke hænger uløseligt sammen. Tanker og følelser sætter helt automatisk gang fysiologiske processer i kroppen. Og omvendt påvirker fysiologiske processer i kroppen vores humør og energi.

Når vi skal yde en ekstra indsats, frigives der stresshormoner i kroppen. Stresshormonerne giver os energi og kræfter, som gør, at vi kan præstere, kæmpe eller flygte alt efter, hvad situationen kræver af os. Efter at have været aktiv har kroppen brug for restitution i form af ro, hvile. Stresshormonerne skal ud af vores system og kroppens celler skal komme sig. Vi skal fra at være i den aktive fase over i at være i regenerationsfasen, hvor kroppen kan genopbygges.

Hvis kroppen er i den aktive fase for lang tid – og ikke får lov at restituere, begynder den at tage skade og vi begynder at få symptomer på sygdom. Det siger sig selv, at jo længere tid kroppen er presset – og ikke får lov at restituere, jo mere skade sker der. Sygdom og smerter er kroppens reaktion på overbelastning. Hvilke symptomer, der opstår, hænger sammen med typen af overbelastning, men det kan ofte være svært at forstå hvad de forskellige symptomer er udtryk for.

Kropsterapi handler om at forstå hvad kroppen fortæller – og derigennem forstå, hvad der skal til for at kroppen kan hele.

Med kropsterapi er der fokus på hele dig – både krop og psyke.