Tid til dig v. Janne Ettrup

psykoterapi, massage, behandling af stress-symptomer, supervision

-  i Viborg og omegn

Igennem livet møder vi alle udfordringer, kriser, konflikter, som det er godt at få en 'hånd' udefra til at hjælpe med at tackle. Som psykoterapeut har jeg forskellige redskaber til at hjælpe andre mennesker med at klare de udfordringer, livet byder på.


Samtale-terapi kombineret med massage:

Krop og psyke hænger uløseligt sammen. Når noget belaster os følelsesmæssigt, sætter det sig som spændinger i musklerne. Ved at løsne op for de muskulære spændinger, kan man komme i kontakt med de følelser, som ligger bag. Massage kan derfor være en måde at få åbnet op for de ting, der ligger ubearbejdet. Massagen kan være midlet til at komme ned i kroppen og overhovedet kunne begynde at mærke sig selv - og dermed blive i stand til at forholde sig til sig selv i en efterfølgende terapi. Ligeledes kan massagen også få skabt den tryghed, der skal til, for at kunne begynde at åbne op.

Omvendt kan en massage også føles samlende/helende og derfor være gavnlig at afslutte en samtale/terapi med.

Vælger du denne behandling, aftaler vi, hvad du præcis har brug for - i hvilken rækkefølge behandlingerne skal komme. Og dette kan sagtens variere fra gang til gang.

Behandlingen varer 2 timer. Pris: 750 kr.

Parterapi:

Det kræver et stort arbejde at bevare et godt parforhold. Nogle gange er det godt givet ud at søge hjælp til dette arbejde. Årsager til at opsøge parterapi kan være:

- et ønske om at bevare/genfinde 'gnisten' i parforholdet

- et ønske om at komme (endnu) tættere på hinanden

- skabe en god og konstruktiv måde at kommunikere på

- konfliktløsning, hvor begge bliver tilfredse.

Parterapi handler IKKE om at finde en 'skurk' og et 'offer'! Det handler IKKE om at placere skyld.

Parterapi handler om:

- hjælp til kommunikation

- hjælp til at komme til at tale med hinanden, i stedet for til hinanden

- hjælp til at komme til at forstå hinanden

- hjælp til at finde løsninger, så begge bliver tilfredse

- opmærksomhed på- og idéer til hvordan I kan anerkende hinanden og give hinanden næring.

Parterapi kan også bruges til at finde ud af, om I ønsker at have en fremtid sammen, eller om det bedste er at fortsætte livet hver for sig.

Pris: 1,5 time: 650 kr.