Tid til dig v. Janne Ettrup

psykoterapi, massage, behandling af stress-symptomer, supervision

-  i Viborg og omegn

'Stress-behandling' er en kombination af antistress-massage (for at få krop og psyke til at falde til ro) og samtale (med henblik på afdækning af stressorer og handlingsmuligheder)

1 behandling varer 2 timer og koster 750 kr. pr. gang.

Hvad er stress?

Stress er ikke en sygdom!

Stress er en tilstand, som kroppen kan komme i, når vi står i situationer, som kræver ekstra ressourcer af os – fysisk og eller psykisk. Fysiologisk øges stresshormonerne i kroppen, hvilket gør, at vi kan yde en ekstra indsats. Det er en fantastisk mekanisme, som gør, at vi kan præstere maksimalt i situationer, hvor der er brug for det.

Kortvarig stress er ikke farlig. Tværtimod kan man møde forskere, der taler om at kortvarig stress er sundt for os. Det afgørende for vores sundhed er imidlertid, at vi sørger for at restituere efter at have været i en stress-situation - sørger for, at stresshormonerne falder til normalt niveau, og krop og sind kommer helt i ro, så man bliver afslappet igen.

I vores verden er kravene om præstation øget ekstremt de seneste generationer. Vi er hele tiden 'på'. Vi bliver bombarderet med indtryk - og der er hele tiden mulighed for at modtage informationer og stimuli.

Rigtig mange mennesker har fået indrettet sig på måder i livet, hvor de hele tiden giver ALT, hvad de har i sig – og ofte lidt mere til. Det går måske godt i en periode - måske ovenikøbet i en meget lang periode, men så pludselig går det ikke godt længere! Man begynder at få symptomer på overbelastning - fysisk og psykisk. Måske 'brænder man ud'/ 'knækker sammen' og kan pludselig ingenting - hverken fysisk eller psykisk.

Der er hele tiden ønsker og krav alle steder fra – både arbejdsmæssigt og privat om at yde, og hvis man ikke føler sig i stand til at sige fra, kan man let blive overvældet – og overbelastet.

Er man overbelastet over en længere periode – altså hvis kroppen befinder sig i en stress-tilstand over længere tid, kan man blive alvorligt syg.

Det er vigtigt at nævne, at stress ikke er lig med at have travlt! Man kan sagtens have travlt uden at være stresset. Omvendt kan man også været stresset/presset uden at have travlt! Eksempelvis kan arbejdsløshed, langvarig sygdom - hos sig selv eller pårørende, skilsmisse, økonomisk trængsel, konflikter m.m. være en stor stress faktor - uden at man nødvendigvis har meget, man skal nå - måske tværtimod!

Kortvarig stress:

Stress medfører en række fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner, der skærper opmærksomheden og gør dig i stand til at yde dit bedste.

Det kan være situationer, som kræver en ekstraordinær indsats fx:

 • Eksaminer
 • Konflikter
 • Deadlines på arbejdet 

Når udfordringerne er overstået, er det vigtigt, at din krop får ro igen til at komme sig og genopbygge sine ressourcer, så tilstanden ikke varer ved og udvikler sig til langvarig stress.

Langvarig stress:

Langvarig stress opstår, når der, over en længere periode, er ubalance mellem de udfordringer, du står overfor, og dine muligheder for at håndtere dem.

Årsager til langvarig stress kan være:

 • Alvorlige begivenheder i dit liv
 • Belastninger på arbejdet og/eller i privatlivet
 • Manglende fritid og hvile

Ofte skyldes langvarig stress, at man er belastet på flere livsområder samtidig.

Hvis du kender dine signaler på stress, kan du forebygge, at du bliver overbelastet fysisk og psykisk.

Personer, som befinder sig i en langvarig stress-tilstand, overser ofte faresignalerne og får derfor ikke sagt fra i tide. Derfor er det vigtigt, at du lærer dine personlige signaler at kende – og reagerer på dem.

Langvarig stress kan vise sig på flere måder:

Fysiske symptomer/tegn:

 • Svimmelhed pga. træthed
 • Muskelspændinger specielt i nakke og skuldre
 • Hovedpine
 • Tendens til svedeture uden fysisk aktivitet
 • Åndedrættet bliver hurtigere og mere overfladisk
 • Hjertebanken med uregelmæssige rytme. Stikkende smerte i hjertet.
 • Problemer med fordøjelsen: Kvalme, halsbrand, svien i maven og diarré. Eller forstoppelse og appetitløshed
 • Sexproblemer. Mænd kan blive impotente, og begge køn kan miste lysten til sex.
 • Nedsat immunforsvar som fx hyppige forkølelse, forsinker sårheling
 • Problemer med at sove; svært ved at falde i søvn eller vågner efter få timer og har svært ved at falde i søvn igen.
 • Øget følsomhed overfor sanseindtryk

Psykiske symptomer:

 • Nedsat hukommelse
 • Nedsat rummelighed overfor andre mennesker
 • Manglende overblik
 • Ændret humør og humørsvingninger. Det kan være nedsat humoristisk sans, øget irritabilitet og aggressivitet
 • Angst
 • Koncentrationsbesvær
 • Ubeslutsomhed

Risiko ved langvarig stress-tilstand:

Langvarig stress er en uhensigtsmæssig tilstand og øger risikoen for udvikling eller forværring af sygdom.

Langvarig stress øger bl.a. risikoen for:

 • Hjerte-karsygdomme
 • Depression
 • Angst
 • Forværring af kroniske lidelser, fx overfølsomhedssygdomme og type 2-diabetes
 • Ulykker

Behandling af stress-tilstand:

Det afgørende er at aktivere det parasympatiske nervesystem – simpelthen få kroppen til at slappe af!

Folk, som har oplevet at befinde sig i en langvarig stress-tilstand, véd, hvor svært det er at slappe af, når man er stresset. Hvis de prøver at slappe af, mærker de alt for tydeligt en indre uro og et fysisk ubehag. Det kan derfor være meget skræmmende og føles helt uudholdeligt at prøve at slappe af. Så selvom det, man ønsker, er, at få ro i kroppen og slappe af, er det samtidig noget, man prøver at undgå.

Massage er et godt middel til at hjælpe kroppen til at give slip. Med de rigtige massageteknikker, beroliges det sympatiske nervesystem – og både krop og psyke hjælpes til at finde ro.

Massagen kan hjælpe her og nu. Og det kan være fint for mange at give sig selv det break i den travle hverdag – og så fortsætte, hvor de slap. (Mange vælger at give sig selv en 'anti-stress-massage' med jævne mellemrum, fordi de véd, at det sikrer, at de ikke bliver overbelastede.)

Men ER man blevet overbelastet, er det hensigtsmæssigt – eller ligefrem nødvendigt – at ændre på sit grundlæggende stress-niveau. Hvis man har symptomer på overbelastning – måske ligefrem er blevet syg – er det nødvendigt at ændre på den måde, man lever sit liv på, for at situationen ikke forværres yderligere.

Tanken om at skulle ændre på sin tilværelse kan føles fuldstændig uoverskueligt - måske ligefrem umulig! Måske véd man ikke præcis, hvad det er, der er årsag til stress i ens liv. Eller måske kender man stressorerne, men véd ikke, hvad man kan gøre ved dem.

Her kan det være afgørende med hjælp ’udefra’ til at afdække, hvad der er stressorerne i ’netop mit liv’, samt hjælp til at finde den bedst mulige handling ’lige præcis for mig’.

Stress-behandling er altså en kombination af:

- symptombehandling her og nu (antistress-massage, for at få krop og psyke til at falde til ro)

- afdækning af årsagerne til overbelastningstilstanden

- hjælp til at finde løsningsmuligheder. 'Hvad kan jeg gøre, for at ændre min situation og få det godt'

Hvor mange behandlinger skal der til?

Det vil altid være helt individuelt.

En tommelfingerregel er, at jo mere overbelastet man er, jo flere behandlinger skal der til for at opnå en holdbar effekt.