Tid til dig v. Janne Ettrup

psykoterapi, massage, behandling af stress-symptomer, supervision

-  i Viborg og omegn

HVAD ER SUPERVISION:


Supervision er en struktureret samtale i et trygt, fortroligt rum mellem en person (= supervisand), som har en hjælper- og/eller behandler rolle i forhold til at andet menneske og en terapeut (= supervisor).


Samtalen kan foregå individuelt (kun supervisand og supervisor er til stede) eller i gruppe (kolleger/andre pårørende er til stede og fungerer som reflekterende team undervejs i supervisionen)


Supervisanden tager et emne op: en problemstilling i forhold til sit arbejde/den situation, man står i; noget der fylder, en undren eller en nysgerrighed på, hvad der er i spil i en given relation/situation, med henblik på at kvalificere sin indsats.

Hvem er supervision for:

Supervision er for alle, som er i berøring med mennesker, som har brug for hjælp.


I virkeligheden er det godt for alle, der arbejder med/hjælper andre mennesker og/eller står i en magtposition i forhold til andre mennesker.

Det kan være professionelle; folk der arbejder men andre mennesker indenfor pleje-/omsorgssektren, socialområdet, misbrugsområdet, handicapområdet, skoleområdet – særligt specialskoleområdet m.v.

Det kan være pårørende til mennesker, som er syge, handicappede, i krise – eller på en eller anden måde har det svært følelsesmæssigt.


Supervision handler om at ’træde et skridt’ op; og kigge på dét, man står i, ’oppefra’ – i ’metaperspektiv’. Man kan bruge billedet at kigge på tingene i ’helikopter perspektiv’. Når man hæver sig op over dét, man står i, har man mulighed for at få et overblik over, hvad der er i spil: Hvad er det for forskellige mekanismer, der er i spil. Hvad er de involverede parters perspektiver? Hvilke intentioner er spil? Hvilke følelser er i spil? Hvad har de involverede parter brug for? Hvad vil være den mest hensigtsmæssige handling/intervention?


Når man hæver sig op – og i struktureret form bliver guidet til at kigge på tingene i ’metaperspektiv’, har man mulighed for at løsrive sig fra de følelser/psykiske mekanismer, man evt. er viklet ind i: man får mulighed for at vikle sig ud af disse psykologiske mekanismer/følelsesmæssige påvirkninger og komme til at tænke klart igen. I det øjeblik påvirkningerne kommer ud i ’strakt arm’, så man kan se det udefra, bliver det meget tydeligere, hvad der handler om én selv, og hvad der handler om den anden part. Man bliver i stand til at se tingene i et klart lys og bliver dermed i stand til at tænke og handle konstruktivt – handle bevidst og velovervejet.


Der er 2 lige vigtige formål med supervision:

1: at få en bedre forståelse for den person, man er i kontakt med (professionelt eller privat): forståelse for, hvad det er, personen forsøger at kommunikere samt hvad vedkommende har brug for, så man kan møde det enkelte menneske, hvor han/hun er samt gøre det, han/hun har brug for. Kort sagt: kunne gøre det ’rigtige’.

2: få hjælp til at løsrive sig fra- og bearbejde smertefulde/udfordrende/svære følelsesmæssige påvirkninger, så man kan holde til (og blive ved med at kunne holde til) at være sammen med - og hjælpe et andet menneske, som på en eller anden måde har det svært/er udfordret i livet.