Tid til dig v. Janne Ettrup

psykoterapi og massage, behandling af stress-symptomer, supervision

Hvad er supervision:

Supervision handler om at kaste lys over sin praksis.

Det er en måde at blive klogere på sig selv i sit professionelle arbejde med andre mennesker – en måde at videreudvikle sine faglige og personlige kompetencer. Det er en måde at kvalificere sig i forhold til at yde den bedst mulige indsats – altså en kvalitetssikring af eget arbejde.

Derudover er det en måde at få læsset af- og bearbejdet følelser, som opstår i relation til det at arbejde med andre mennesker.

Hvorfor er supervision vigtig?:

Supervision er vigtigt, når man arbejder professionelt i forhold til andre mennesker - og særligt når man arbejder professionelt i forhold til mennesker, der på den ene eller anden måde har det svært i livet.

Følelser 'smitter'! Det kræver meget af den professionelle at rumme svære følelser hos de mennesker, de arbejder med. Jo sværere et menneske har det, jo mere kræver det af de personer, som har en professionel rolle i forhold til vedkommende.

Det er nødvendigt med følelsesmæssig ’afgiftning’ hvis man skal undgå udbrændthed i arbejdet med mennesker, der på den ene eller anden måde er i krise / har det svært psykisk.

Samtidig ligger der mange vigtige budskaber i de følelser, som vi ’smittes af’ i forhold til at forstå, hvad der er i spil. Ved at afdække dette, kan vi blive klogere på, hvad den bedste indsats vil være i forhold til at hjælpe det andet menneske bedst muligt.

Supervision har altså 2 overordnede - lige vigtige - formål:

1: Kvalitetssikring af eget arbejde: Finde ud af, hvad der er den bedste indsats i forhold til den person, man arbejder med.

2: Følelsesmæssig ’afgiftning’ af den professionelle, for at undgå udbrændthed.


At være professionel er at være bevidst om, hvordan man bruger sig selv. Supervision er et vigtigt middel til at styrke denne bevidsthed - og dermed styrke professionalismen.

Hvor og hvordan?:

Jeg tilbyder både individuel supervision og supervision i gruppe.

Ved supervision i gruppe kan der være en eller flere supervisander 'på' ad gangen efter relevans. Den del af personalegruppen, som ikke er supervisander, fungerer som 'reflekterende team' og inddrages undervejs i supervisionen.

Individuel supervision: kan foregå i min klinik eller på arbejdspladsen, alt efter hvad der er mulighed for og brug for.

Gruppe supervision: foregår på arbejdspladsen.

Min tilgang:

Jeg har en anerkende tilgang, hvor mit udgangspunkt er, at der IKKE findes rigtig/forkert - MEN mere eller mindre hensigtsmæssige måder at agere på.

Jo mere en supervisand tør bringe de følelser, som er aktiveret i personen selv, i spil, jo klogere bliver alle på, hvad den mest hensigtsmæssige handling vil være i en given situation.

Supervisions-rummet er dybt fortroligt. Alle behandler hinanden med dybeste respekt og tro på, at alle kolleger ønsker at yde den allerbedste indsats i sit arbejde.

Det er naturligt at blive både ramt og rystet indimellem, når man arbejder med mennesker, der har det svært. Men det er så utrolig vigtigt at bearbejde rystelsen, så man kan tænke klart igen - og ikke mindst: blive ved med at holde til sit arbejde.

0