Supervision på Arbejdspladsen

Supervision  – et vigtigt redskab, når man arbejder med andre mennesker. 

Supervision er en processtyret og fordybende dialog, der skaber refleksion over den professionelle praksis.

Supervision handler om at kaste lys over sin professionelle praksis.

Det er en måde at blive klogere på sig selv i sit professionelle arbejde med andre mennesker – en måde at videreudvikle sine faglige og personlige kompetencer. 

At være professionel er at være bevidst om, hvordan man bruger sig selv personligt. 

Supervision øger bevidstheden om, hvordan man bruger sig selv i arbejdet og er dermed en måde at kvalificere sig i forhold til at yde den bedst mulige indsats – altså en kvalitetssikring af eget arbejde.

Derudover er det en måde at få læsset af- og bearbejdet følelser, som opstår i relation til det at arbejde med andre mennesker.

Formål:

Supervision er vigtigt, når man arbejder professionelt i forhold til andre mennesker – og særligt når man arbejder professionelt i forhold til mennesker, der på den ene eller anden måde har det svært i livet.

Følelser ‘smitter’! Det kræver meget af den professionelle at rumme svære følelser hos de mennesker, de arbejder med. Jo sværere et menneske har det, jo mere kræver det af de personer, som har en professionel rolle i forhold til vedkommende.

Det er vigtigt med følelsesmæssig ’afgiftning’ af 2 grunde:

  • For at undgå ’forråelse’ i arbejdet med borgeren (om ‘forråelse’: se underside om begrebet ‘forråelse’)
  • For at undgå udbrændthed hos den professionelle, som arbejder med mennesker, der på den ene eller anden måde er i krise / har det svært psykisk.

Samtidig ligger der mange vigtige budskaber i de følelser, som vi ’smittes af’ i forhold til at forstå, hvad der er i spil hos borgeren. Ved at afdække dette, kan vi blive klogere på, hvad den bedste indsats vil være i forhold til at hjælpe det andet menneske bedst muligt. Hvad er borgerens forudsætninger? Hvad er borgerens behov? Hvad prøver borgeren at kommunikere?

Supervision har altså 2 overordnede – lige vigtige – formål:

  1. Kvalitetssikring af eget arbejde: Finde ud af, hvad der er den bedste indsats i forhold til den person, man arbejder med.
  2. Følelsesmæssig ’afgiftning’ af den professionelle, for at undgå forråelse og udbrændthed.

Metode

Jeg tilbyder både individuel supervision og supervision i gruppe.

Ved supervision i gruppe kan der være en eller flere supervisander ‘på’ ad gangen efter relevans. Den del af personalegruppen, som ikke er supervisand(er), fungerer som ‘reflekterende team’ og inddrages undervejs i supervisionen.

Jeg har en anerkendende tilgang, hvor mit udgangspunkt er, at der IKKE findes rigtig/forkert – men mere eller mindre hensigtsmæssige måder at agere på.

Jo mere en supervisand tør bringe de følelser, som er aktiveret i personen selv, i spil, jo klogere bliver alle på, hvad der er i spil – og hvad den mest hensigtsmæssige handling vil være i en given situation.

Supervisions-rummet er dybt fortroligt. Alle behandler hinanden med dybeste respekt og tro på, at alle kolleger ønsker at yde den allerbedste indsats i sit arbejde.

Det er naturligt at blive både ramt og rystet indimellem, når man arbejder med mennesker, der har det svært. Men det er så utrolig vigtigt at bearbejde rystelsen, så man kan tænke klart igen – og ikke mindst: blive ved med at kunne holde til sit arbejde.

Hvor foregår supervisionen:

Individuel supervision: kan foregå i min klinik eller på arbejdspladsen, alt efter hvad der er mulighed for og brug for.

Gruppe supervision: foregår på arbejdspladsen.

Pris:

Supervision i gruppe: 2 timer: 1900 kr., 3 timer: 2550 kr., 4 timer: 3200 kr.

Individuel supervision: 1 time: 950 kr., 1,5 time: 1350 kr.