Supervision

I psykiatrien er supervision gennem mange år blevet brugt som en fast del af arbejdet. Men alle mennesker, som arbejder i en tæt relation med andre mennesker burde efter min mening tilbydes supervision i deres daglige arbejde. Ikke kun som en mulighed, man selv kan bede om, når noget brænder på eller man har været i en ekstra kritisk situation, men som en helt naturlig fast del af det daglige arbejde.

Supervision er et middel til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af det faglige arbejde i forhold til mennesker, der på en eller anden måde har brug for hjælp. Samtidig er det en metode til ‘følelsesmæssig afgiftning’.

Vi påvirker – og påvirkes alle af andre mennesker – uanset om vores relation er privat eller arbejdsrelateret. Når vores relation til et andet menneske har et element af afhængighedsforhold, skal vi være ekstra opmærksomme på, hvordan vi påvirkes af – og selv påvirker det andet menneske. Til dette arbejde er supervision et vigtigt redskab.

Læs mere om supervision på undersiderne til denne side