Terapeutisk Massage

Terapeutisk massage er antistress massage. 

Det er en blid massageform, som aktiverer det parasympatiske nervesystem og skaber velvære i krop og sind.

Når vi skal præstere, udløses der stresshormoner i kroppen. Stresshormonerne hjælper os til at kunne yde vores allerbedste; være skarpe, præcise, koncentrerede, effektive, hurtige – bruge vores evner og ressourcer optimalt.

Stresshormonerne er afgørende for os i pressede situationer; så vi kan kæmpe eller flygte og dermed overleve en farlig situation. Stresshormoner er her og nu den fysiologiske mekanisme, der hjælper os til at yde maksimalt – og i krisesituationer kan de være livsvigtige for os. Stresshormonerne giver os ekstra kræfter, når tingene virkelig brænder for os – både bogstaveligt og i overført betydning.

Efter at have været i en situation, hvor stresshormonerne har været aktiveret, er det imidlertid vigtigt, at vi får stresshormonerne i kroppen ned i normalt niveau igen. Et højt niveau af stresshormoner over længere tid er nemlig skadeligt for vores krop; vores indre organer, kredsløb, hjerne m.m. – OG for vores mentale sundhed og trivsel.

Når man har været i en stresstilstand, er det vigtigt at restituere efterfølgende; komme helt i ro og ’stresse helt af’. Men det kan være svært at slappe af uden hjælp, hvis man i en længere periode har haft et højt niveau af stresshormoner i kroppen.

Terapeutisk massage er en effektiv metode til at opnå hvile og dybdeafspænding, få nervesystemet beroliget og komme i balance fysisk og psykisk. Derfor kan faste massagetider i kalenderen være helt afgørende for mange mennesker, som lever et fortravlet liv med mange daglige krav fysisk og psykisk – både arbejdsmæssigt og privat.